Den här kursen är inte öppen för anmälan

Jägarskolan, Praktiska delen. För att klara de praktiska delmomenten av Jägarexamen.

Vapensäkerhet, uppträdande på skjutbanan, samt skytteövningar. Kursen genomförs här hos oss, Torsdag till Söndag, inklusive avläggande av proven

29 Juli - 1 Augusti 2021

Kursen i korthet

Vi börjar med att repetera teorin kring  vapen och skytte i Svenska Jägareförbundets kurslitteratur "Jägarskolan". Tillsammans tittar vi och känner på olika vapentyper, samt lägger betoning på säker vapenhantering, och att alla ska bli trygga att hantera vapen och ammunition. Vi talar om vad man ska tänka på därute, och vad man kan förvänta sig i ett jaktlag, samt hur man agerar på passet.
Därefter förflyttar vi oss till skjutbanan för skytte vid olika stationer. Vi tillhandahåller flera olika vapen som Ni får prova, och när Ni funnit den hagelbössa respektive det kulvapen Ni trivs med så får Ni använda dessa under resten av tiden hos oss.
Säkerheten löper som en röd tråd genom alla momenten, och kunniga och pedagogiska instruktörer är med hela tiden. Allt för att även den helt ovane ska känna sig trygg och lära sig från grunden. Vi har en positiv attityd till skytte och vill förmedla detta till kursdeltagarna. Vi skapar en avslappnad stämning där alla får komma till tals, och alla frågetecken rätas ut. Alla frågor är välkomna, och ingen fråga är dum att ställa. Vi finns där för Ert bästa, och är måna om att alla får ut mesta möjliga ur kursen.
Ni blir utbildade till ansvarsfulla skyttar, med förståelse för uppträdandet både på skjutbanan, med jaktkamraterna, samt i skogen. Ni får med Er värdefulla tips för Er fortsatta skytteträning hemmavid, samt vad Ni ska tänka på när Ni ska köpa Era första egna vapen.

De olika övningarna på skjutbanan

Kulskyttet inleds med 22-skytte på kort håll. Ett roligt och helt odramatiskt skytte. Varken hög knall eller någon rekyl med den ammunition som används av skidskyttarna. Vi provar skytte från olika positioner och med olika typer av stöd.
Hagelskyttet inleds med vapenanpassning och anläggningsövningar.  Vi skjuter mot lerduvor, liknande de som kommer på det praktiska hagelskytteprovet.  I samband med hagelskyttet tränar vi avståndsbedömning upp till 40 meter,  och hur man agerar när man ska passera ett hinder ute i skogen.
Älgbaneskytte med klass 1 studsare mot både stillastående respektive löpande älgfigur. Med respektive utan skjutkäpp. Vi använder ammunition med hanterbar rekyl, så ingen ska behöva vara orolig för detta. Vi vill ju ha roligt tillsammans under kursen, och anpassar övningarna utifrån det.

Avlägga proven för Jägarexamen

Under Lördag kväll avlägger Ni  teoriprovet för Jägarexamen. Godkänt teoriprov är ett krav för att få göra de praktiska proven.
Om man inte får godkänt vid  det första tillfället så ges möjlighet att göra om teoriprovet under söndag förmiddag.

Söndagen viks för avläggande av de praktiska proven för godkänd Jägarexamen.
Hagelgevärsprovet inleds med säker vapenhantering samt avståndsbedömning, varefter skytte tar vid. Lerduvor samt löpande hare. Vid godkänt prov kan man ansöka om vapenlicens för hagelgevär.
Grundprov Kulgevär inleds med säker vapenhantering.  Därefter skjuts med 22:an, med respektive utan stöd, mot tavla . Vid godkänt prov kan man ansöka om vapenlicens för kulvapen upp till och med klass 2.
Har man klarat grundprov kulgevär är man behörig att avlägga Praktiskt högviltprov kulgevär. Detta skjuts mot stillastående samt löpande älgfigur på 80 meters avstånd. Skjutkäpp är tillåten att använda.  Vid godkänt prov kan man ansöka om vapenlicens för kulvapen i samtliga klasser.

Mer information kring Jägarexamen och de olika proven finner Ni på Svenska Jägareförbundets hemsida

Respektive Naturvårdsverkets sida om det nya digitala Teoriprovet

Regelbundna Live Webinar

 Varannan vecka håller jag Live Webinar där samtliga kursdeltagare har möjlighet att ställa, och få svar på sina frågor.
Jag tar upp olika tips som hjälper er till större kunskap och ger ett ännu bättre underlag för Er framtid på jaktens stigar
Man väljer själv om man vill synas i bild, eller om man föredrar att vara mer anonym . Frågorna ställs i chatten, eller muntligen via sin dator/mobil.
Ni som anmäler Er för Denna kurs har tillgång till dessa Webinar från en månad innan kursstart, och fram till en månad efter kursen.

Vårt eget privata Forum

Kursdeltagare har tillgång till Scandiwilds Forum, dit endast kursdeltagare och kursledare har tillträde. Inte bara från denna, utan också från våra andra kurser.  Där kan ni lägga upp er profil, med bild om ni vill, och har möjlighet att dela med er av era händelser och upplevelser, inte bara från kursen, utan sånt ni gärna ser andra dela till er. Frågeställningar som kan vara intressanta för andra, och liknande. Och naturligtvis plocka upp tråden med era svar eller följdfrågor inom området.
Ni som anmäler Er för Denna kurs har tillgång till detta Forum från en månad innan kursstart, och fram till en månad efter kursen.

Lars Johansson

Vad kostar Kursen

För 3.895:- kr får du tillträde till kursen,
inklusive Live Webinars och Scandiwilds Forum

Kursprogram
Vi träffas på torsdag kväll kl. 17:00 för enklare förtäring, därefter teorigenomgång.

Fredag kl 08:30 vid Skjutbanan. Skytteövningar. Lunch vid banan. Två Fikapauser under dagen.
Vi bryter vid 17:30-tiden, och åker till gården för Middag, samt utvärdering av dagen.
Därefter fria aktiviteter, eller självstudier.

Lördag kl 08:30 vid Skjutbanan. Skytteövningar. Lunch vid banan. Två Fikapauser under dagen.
Vi bryter vid 17:30-tiden, och åker till gården för Middag, samt utvärdering av dagen.
Därefter Det teoretiska jägarexamensprovet för de som inte har gjort detta tidigare.
Fria aktiviteter, eller självstudier.

Söndag kl 08:30 vid Skjutbanan. Avläggande av de olika praktiska proven för Jägarexamen.
Möjlighet för omprov för de som inte klarat det teoretiska provet.  
Lunch vid banan. Två Fikapauser under dagen.
 Vi bryter vid 16-tiden. Blir man klar tidigare så är man fri att avvika för hemfärd.
 
I kurspriset ingår lunch, middag samt två fika om dagen.
Boende anvisas om så önskas. Kontakta oss nedan.

Ammunitionskostnad och lerduvor tillkommer under skytteövningarna.
Provavgifterna för de olika delmomenten tillkommer.Priser inklusive moms